Fumigacja

Fumigacja

Główną zaletą fumigacji jest zwalczanie szkodników drewna za pomocą gazowania. Taka likwidacja pozwala osiągać wysoką skuteczność.

Definicja fumigacji/gazowania:

Fumigacja – zwalczanie szkodników drewna, zboża etc. Za pomocą gazu/dymu (łac.-  fumigatus z fumigare – kadzić, dymić) - Likwidowanie (gryzoni, owadów) szkodników substancjami chemicznymi fumigantami- gazem/parą/dymem. Najczęściej stosowanym fumigatorem jest fosforowodór. Dawniej w procesie gazowania/fumigacji stosowany był bromek metylu, który wycofano ze względu na negatywny wpływ na środowisko. Zdecydowanie największym atutem fumigacji jest jego wysoce mocna skuteczność w procesie likwidacji oraz zwalczania szkodników w drewnie, a dodatkowo należy wspomnieć, iż proces ten jest całkowicie neutralny dla materiału fumigowanego/odkażanego.

Metody i sposoby fumigacji drewna:

Fumigacja stosowana jest na wile sposobów najczęściej przez namiotowanie gdzie do szczelnie zamkniętego przedmiotu – domu/szafy/silosu wtłaczany jest pod ciśnieniem fumigator. Skuteczność tej metody jest wykorzystywana w fumigacji obiektów zarażonych Spuszczelem Pospolitym, Kołatkem Domowym, Kornikiem etc.   W sektorze indywidualnym do likwidacji insektów (much, komarów) coraz częściej stosuje się  małe elektrofumigatory tworzące -emitujące niedużą ilość nietrujących ludzi oparów owadobójczych.

Przepisy międzynarodowe:

Fumigacja drewna jak i opakowań drewnianych tj.  bębny kablowe, skrzynie, palety  jest wymagana  poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi (między innymi Portugalia i Hiszpania)w transporcie międzynarodowym .  Celem tej praktyki jest zahamowanie rozprzestrzeniania się szkodników ich, larw czy jajeczek. Materiał zabezpieczony posiada wypalony znak logo IPPC który jest podobny do kłosa zboża. Dodatkowo można tam znaleźć informację o sposobie jakim zostało zabezpieczone to drewno:

 • MB (ang. MethylBromide)  (jeszcze stosowany w niektórych krajach) drewno zabezpieczone bromkiem metylu poprzez gazowanie.
 • DB (ang. Debarked) usunięto pozostałości kory poprzez obróbkę mechaniczną tego drewna.
 • HT (ang. Heattreatment) zastosowano wysoką temperaturę i wysuszono w określonym czasie (komorowo) drewno z którego zrobiono opakowanie.

Zastosowanie fumigacji:

 • Zwalczanie szkodników drewna (obiekty zabytkowe, sakralne, meble, itp.),
 • Fumigacja pustych obiektów,
 • Fumigacja zbiorników produktów mączno-zbożowych,
 • Fumigacja produktów spożywczo-rolnych,
 • Fumigacja zboża i ziarna,
 • Fumigacja palet, fumigacja eksportowa, europalet,
 • Fumigacja naczep samochodowych,
 • Fumigacja dachów, fumigacja domów drewnianych, elementów z drewna,
 • Fumigacja segmentowa oraz namiotowa